Welkom op de website van HBVNieuwkoop Het Bestuur: Dhr. L. Angenent Voorzitter & Penningmeester Dhr. E. Hoogenboom Secretaris & Vice-voorzitter Dhr. A. Biersteker Bestuurslid Dhr. P. Vos Bestuurslid Aanmelden voor de Nieuwsbrief? Mogen wij ons voorstellen? HuurdersBelangen Verenging Nieuwkoop is er voor de huurders van Woning Stichting Nieuwkoop in de plaatsen; Nieuwkoop, Noorden, Woerdense Verlaat en Nieuwveen. Als belangenbehartiger van de huurders, hebben wij met Woning Stichting Nieuwkoop een samenwerkingsovereenkomst afgesloten, waarin afspraken zijn vastgelegd over wederzijdse rechten en plichten. En over de manier waarop het overleg wordt gevoerd. Bij het bepalen en uitvoeren van beleid, treedt Woning Stichting Nieuwkoop eerst in overleg met de HBV als het gaat over zaken waarover de HuurdersBelangen verenging moet worden geïnformeerd. Of waarover de HBV moet adviseren. De HuurdersBelangen verenging Nieuwkoop heeft sinds zijn oprichting in 1997 bewezen als een serieuze gesprekspartner voor de Woning Stichting Nieuwkoop te zijn, en is in staat tegenspel te bieden aan de woningstichting. Maar ook aan de gemeente en andere maatschappelijke krachten die van belang zijn voor huurders. Wat kan de HBV voor u betekenen? HuurdersBelangen verenging Nieuwkoop is niet alleen een organisatie voor huurders, maar vooral van huurders. De huurders bepalen het beleid en het bestuur richt zich naar hun wensen en verlangen. Het bestuur weet wat er leeft bij huurders, omdat alle bestuursleden zelf ook huurder van Woning Stichting Nieuwkoop zijn. Uw belangen worden door de HBV vertegenwoordigd. Iedere huurder van Woning Stichting Nieuwkoop is automatisch lid van de HuurdersBelangen Vereniging en ontvangt tweemaal per jaar in het voorjaar en najaar een uitnodiging om op de ledenvergadering uw mening te geven en vragen te stellen aan ons. © 2012 - 2017 huurders belangen vereniging Nieuwkoop WebDesign by DesignForWeb Wat: Algemene Leden vergadering Wanneer: 12 december 2018 van 20:00 - 22:00 Waar: De Rank te Nieuwkoop Volg ons... Definitief advies HBV huurbeleid 2017 Nieuwe bestuursleden gezocht!