© 2012 -2017 huurders belangen vereniging Nieuwkoop WebDesign by DesignForWeb Voetgangersoversteekplaats ter hoogte van Kaleisdoskoop/achterweg 16 juni 2012 - Verkeersbesluit - Bezwaarschrift - Verweerschrift gemeente Nieuwkoop * PDF documenten Presentatie door dhr. J. van Veen van Stade Advies, nieuwe vormen van huurdersparticipatie  25-11-2015 - Presentatie door mevr. J. de Vries van de WSN, Herzieningswet (dilemma,s en keuzes) 25-11-2015 - presentatie WSN door mevrouw A. Banard Huurbeleid 2015 - presentaties orienterende bijeenkomst Wonen van 04-12- 2014 jl. - Presentatie Peter Boelhouwer - Presentatie regionale afstemming Provincie Zuid-Holland - Presentatie “Op Volle Kracht Vooruit”* - Presentatie “Senioren veiligheid van Wijkagent A. Schouten”* - Oudere Presentaties Wat: Algemene Leden vergadering Wanneer: 12 december 2018 van 20:00 tot 22:00 Waar: De Rank te Nieuwkoop Definitief advies HBV huurbeleid 2017  Achterban raadpleging Prestatieafspraken;   - presentatie  door mevr. de Vries van de WSN t.b.v. prestatieafspraken - presentatie HBV door J. van Veen ( Stade Advies) t..b.v. prestatieafspraken - Zienswijze van de HBV over; Daeb-niet Daeb - Aanvulling zienswijze van de HBV over;Daeb-niet Daeb - Woonvisie van de gemeente Nieuwkoop - Definitief advies HBV huurbeleid 2016 - Definitief besluit WSN huurbeleid 2016 - Definitief advies HBV huurverhoging 2015 - Definitief besluitWSN huurverhoging 2015 - Advies HBV met betrekking op samenvoeging klachtencommisie - Hoe gaat de nieuwe klachtencommissie te werk en hoe kan je een klacht indienen - Huurprijsbeleid WSN n.a.v. gekwalificeerd advies van HBV - Het advies van HBV - Uitslag enquete Wonen Aar en Amstel - Resultaten overzicht enquete Wonen Aar en Amstel - Defintieve advies van de HBV met betrekking gezamenlijke klachtencommissie